YANG

Czy androidy śnią o miłości? Wydaje mi się, że Yang wraz ze swoją rodziną dobrze by się poczuł w świecie z…