Diabolik (1968)

Tak, jak w innych, tak i w tym przypadku zaczęło się u Włochów jak zwykle, czyli od przemożnej chęci skopiowania i…