Dzień Pański

Za jakie grzechy? Ostatnio oglądam sporo horrorów. To zapewne po części pokłosie pory roku – chłodno i deszczowo za oknem oraz…