Umysł Marka DeFriesta

Kim jest Mark DeFriest? Nikim szczególnym, kiedyś szarym obywatelem. To mógł być typowy John Smith. A jednak jego historia jest przerażająca…