Koniec dzieciństwa

Dobrobyt, dostęp do wszystkiego, w końcu brak aspiracji. Czy można w ten sposób zniwelować u człowieka pierwiastek zdobywcy, by ten osiadł…