The Kid Detective

Starszy (ten spokojny) brat Tajemnic Silver Lake? Z pewnością. Neo-noir nadające na tej samej osobliwej linii co ekipa z Flight of the Conchords?…