The Possessed

La donna del lago (The Possessed znany również pod poetyckim, lepiej pasującym do treści tytułem The Lady of the Lake) to połączenie kina arthouse’owego…