Most

Niemcy, kwiecień 1945 roku. Z czym wiąże się wojna, wiedzieli już w kraju prawie wszyscy. Wiedziały to kobiety samotnie wychowujące dzieci,…