Special Ops: Lioness

Czy jestem zachwycony każdym działaniem Stanów Zjednoczonych na polu globalnym? Jasne, że nie. Nie jestem zakochany w każdym aspekcie ich polityki…

Umysł Marka DeFriesta

Kim jest Mark DeFriest? Nikim szczególnym, kiedyś szarym obywatelem. To mógł być typowy John Smith. A jednak jego historia jest przerażająca…