Wild Bill

Wild Bill rozpoczyna się od utworu The Guns of Brixton zespołu The Clash. Więzienne mury opuszcza Bill, a dzikość, która przychodzi na początku…

Nic Doustnie (1997)

Gary Oldman, aktor kompletny, który w ciągu swojej filmowej drogi zagrał już każdy możliwy charakter, w każdym możliwym gatunku filmowym. Owszem…