The Kid Detective

Starszy (ten spokojny) brat Tajemnic Silver Lake? Z pewnością. Neo-noir nadające na tej samej osobliwej linii co ekipa z Flight of the Conchords?…

Odwet (2016)

Okres dorastania, najcięższy w życiu młodego człowieka, tutaj dodatkowo w okowach doskwierającego bólu z próbą nazwania własnej seksualności. Jako kino LGBT Odwet jest również…