Zima naszej goryczy

Mój trzeci Steinbeck. Tak bardzo inny, a jednocześnie tak podobny w swojej nieprzeniknionej naturze do Na wschód od Edenu i Grona…