Widmo

Michel Delassalle jest dyrektorem szkoły z internatem. To despota i brutal. Szkoły nie traktuje jako misji związanej z edukacją i wychowaniem…

Armia cieni

Do obozu jenieckiego trafia mężczyzna w średnim wieku, inteligentny, zachowawczy, mało o nim wiemy. Tak samo jak mało o nim wiedzą…