Idź i patrz

Boję się dwóch rzeczy: poważnej choroby i wojny. Z wojną wiąże się głównie strach o najbliższych i o to, że nie…