Arès (2016)

Reżyser Jean-Patrick Benes, również jako autor scenariusza (przy współpracy z Allanem Mauduitem), odniósł się w nakreślonej przez siebie przyszłości do prężnie…