12 Hour Shift

12 Hour Shift to przede wszystkim wspaniała idea wynikająca z potrzeby tworzenia kina ekspresyjnego i tego w oderwaniu od całego mainstreamu. 12 Hour…