Widmo

Michel Delassalle jest dyrektorem szkoły z internatem. To despota i brutal. Szkoły nie traktuje jako misji związanej z edukacją i wychowaniem…