FLASH

Jak to jest z tym Flashem? Z Flashem jest świetnie. To dzieło w pełni samodzielne i świadome. To film, który można…